Bezinning

Voor gebed…

Openingstijden van de kerk

Donderdagmiddag                  14.00-16.00 uur
Vrijdagochtend                        09.30 uur
Zaterdagavond                       19.00 uur
Zondagochtend                       09.30 uur
 


De vieringen zijn verschillend van karakter. We kennen o.m.: eucharistievieringen, woord- en communievieringen, gebedsvieringen, gezinsvieringen, gezinsbijeenkomsten, Taizévieringen, oecumenische vieringen, Vespers en ouderenvieringen.

Het rooster van vieringen vindt u in ons parochieblad ‘Onderweg’ en in het liturgisch rooster op deze website.

Voor verdere informatie over de vieringen kunt ook contact opnemen met het parochiesecretariaat, 023-5261626.
 

Gebedsweek


Ieder jaar, tijdens de Advent organiseert de parochie een gebedsweek. Voor deze week krijgt u een boekje met evangelieteksten uitgereikt, die u dagelijks kunt gebruiken voor gebed of meditatie. Gedurende de week kunt u samen met enkele anderen enkele keren ´n uurtje samenkomen om ervaringen te delen en elkaar te inspireren.
Voor meer informatie of aanmelding neemt u contact op met het parochiesecretariaat.