Zaterdag zondag

voor een viering op vrijdag, zaterdag of zondag…

 
Schema van de vieringen

Normaal gesproken zijn de tijden van de vieringen als volgt :

Vrijdagochtend,            09.30 uur
Zaterdagavond,           19.00 uur
Zondagochtend,           09.30 uur

De vieringen zijn verschillend van karakter. We kennen o.m.: eucharistievieringen, woord- en communievieringen, gebedsvieringen, gezinsvieringen, gezinsbijeenkomsten, Taizévieringen, oecumenische vieringen verspers en ouderenvieringen.
Het rooster van vieringen vindt u in ons parochieblad ‘Onderweg’ en op deze site. Maar u kunt ook contact opnemen met het parochiesecretariaat.