Liturgie

Liturgie


Aanbod van vieringen


Op zondagochtend, zaterdagavond en op andere momenten van de
week creëren we momenten van gebed, bezinning en ontmoeting met God
en de Heilige Schrift. Onze vieringen worden mogelijk gemaakt door de
pastores, emeriti, lekenvoorgangers, diverse groepen vrijwilligers en onze koren. We kennen verschillende soorten diensten en vieringen, waaronder:
eucharistievieringen, woord- en communievieringen, gebeds
vieringen, gezinsvieringen, vespers, jongerenvieringen, gezinsbijeenkomsten,
Taizévieringen, oecumenische vieringen en ouderenvieringen. Het liturgisch rooster kunt u vinden in ons parochieblad ‘Onderweg’ .


Vieringen verzorgd met en door jongeren


Het jongerenkoor Trinity verzorgt regelmatig een viering met eigentijdse
Nederlands- en Engelstalige muziek. Het koor heeft naast zangers/zangeresseneen aantal eigen musici, o.a. op keyboard, piano, drums en basgitaar. Meer…


Gezinsvieringen


Vieringen voor het hele gezin, met name voor gezinnen met kinderen op de
basisschool.
Enkele keren per jaar wordt er op zondagmiddag een zg. gezinsbijeenkomst georganiseerd.
 

Doop en doopvoorbereiding


Als ouders hun kind willen laten dopen in de katholieke kerk zijn ze bij ons van harte welkom.

 

Eerste Heilige Communie


Samen met de parochiegemeenschap Schoten verzorgt onze parochie jaarlijks
één of twee Eerste Communievieringen en het voorbereidende project “Door de poort”.


Vormsel


Jongeren die in de tweede klas van het voortgezet onderwijs zitten kunnen,
als zij dat willen, meedoen aan de vormselvoorbereidingen en -viering.


Huwelijk


Als u uw huwelijk in onze kerk wilt laten inzegenen bent u van harte welkom.

 

Informatie


Voor verdere informatie over de vieringen kunt ook contact opnemen met
het parochiesecretariaat, 023-5261626.