Vacatures

Vacatures binnen de Heilige Adelbertusparochie

Lector M/V, vrijwilliger

Wie komt onze groep versterken en meewerken aan het behoud van onze vele èn veelzijdige vieringen?

Heb je een goede voorlees-stem en lijkt het je mooi om actief mee te werken aan de vieringen? De Liturgische Werkgroep is op zoek naar extra lectoren (m/v). We hebben een fijne en gelukkig nog vitale groep, maar om redenen van leeftijd en gezondheid is het zo langzamerhand nodig om extra mensen te gaan werven. We proberen bij het inroosteren te zorgen dat iedereen ongeveer 1 of 2 keer per maand de lezingen doet. De vieringen vinden plaats op zaterdagavonden om 19:00 uur en zondagochtenden om 10:00 uur. Rond de grote feesten van Pasen en Kerstmis is er soms ook een viering op een doordeweekse avond. Ook op 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag zijn er vieringen waarvoor lectoren ingeroosterd worden.

Tijdens de viering zit je naast de voorganger(s) en acoliet(en), je draagt de lezingen van de betreffende zondag voor. Daarnaast heeft in onze Adelbertuskerk de lector nog de taak om de collecte aan te kondigen, de voorbeden uit te spreken en aan het einde van de vieringen de mededelingen voor te lezen. Soms vraagt een voorganger of je wilt helpen de h.Communie uit te reiken (hoeft niet/kan een andere oplossing gezocht worden indien gewenst).

Voor de twijfelaars: we beschikken over trainingsmateriaal en zullen bij aanmeldingen heel graag weer een training organiseren.

Namens de Liturgische Werkgroep/Lectoren,

Anita Osinga, tel. 06-83171456, anitaosinga@hotmail.com

 

KOSTER M/V, vrijwilliger

Tot de taken van de koster behoren o.a.:

– optreden als gastheer/gastvrouw in en rondom het kerkgebouw
– zorg voor het gebruiksklaar zijn van het gebouw bij
o de zaterdag-/zondagviering
o feestdagen en bijzondere vieringen
o uitvaarten / huwelijk / dopen

Het kostersteam heeft, in onderling overleg, wisselend dienst en heeft dringend behoefte aan uitbreiding.

Nadere informatie over de vacature bij Henk van der Weide, lid regiobestuur,
tel. 06-10969814 of email appieruiter@hotmail.nl

________________________________________

 

Medewerker secretariaat, vrijwilliger

Het secretariaat van de Adelbertusparochie is geopend van maandag t/m vrijdag van
10.00 – 12.00 uur. Per ochtend zijn er in principe steeds 2 secretariaatsmedewerkers aanwezig.

Tot de taken behoren o.a.
– ontvangst van bezoek
– koffie en thee zetten
– opnemen van telefoon
– post sorteren
– inkomsten en uitgaven in kasboek noteren
– misintenties inschrijven
– vouwen en nieten boekjes vieringen
– uitvaarten aannemen en contact zoeken met uitvaartleider en koor

– (Voor mensen die affiniteit hebben met computers kan het het verwerken van e-mail tot de taak behoren)

Nadere informatie over de vacature bij Carin Weijers, secretaris beheerscommissie a.i.,
tel. 023-5388034 of email secretaris@adelbertusparochie.nl