Vacatures

Vacatures binnen de Adelbertuskerk

Lector M/V, vrijwilliger

Wie komt onze groep versterken en meewerken aan het behoud van onze vele èn veelzijdige vieringen?

Heb je een goede voorlees-stem en lijkt het je mooi om actief mee te werken aan de vieringen? De Liturgische Werkgroep is op zoek naar extra lectoren (m/v). De vieringen vinden plaats op zondagochtenden om 10:00 uur. Rond de grote feesten van Pasen en Kerstmis is er soms ook een viering op een doordeweekse avond. Ook op 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag zijn er vieringen waarvoor lectoren ingeroosterd worden.

Tijdens de viering zit je naast de voorganger(s) en acoliet(en), je draagt de lezingen van de betreffende zondag voor. Daarnaast heeft in onze Adelbertuskerk de lector nog de taak om de collecte aan te kondigen, de voorbeden uit te spreken en aan het einde van de vieringen de mededelingen voor te lezen. 

Voor de twijfelaars: we beschikken over trainingsmateriaal en zullen bij aanmeldingen heel graag weer een training organiseren.

Namens de Liturgische Werkgroep/Lectoren,

Anita Osinga, tel. 06-83171456, anitaosinga@hotmail.com

 

KOSTER M/V, vrijwilliger

Tot de taken van de koster behoren o.a.:

– optreden als gastheer/gastvrouw in en rondom het kerkgebouw
– zorg voor het gebruiksklaar zijn van het gebouw bij
          o de zaterdag-/zondagviering
          o feestdagen en bijzondere vieringen
          o uitvaarten / huwelijk / dopen

Het kostersteam heeft, in onderling overleg, wisselend dienst en heeft dringend behoefte aan uitbreiding.

Nadere informatie over de vacature bij Henk van der Weide, vice-voorzitter van H. Franciscusparochie i.o.,
tel. 06-10969814 of email hweide@parochiefranciscus.net

________________________________________