Ouderenpastoraat

Ouderenpastoraat

Deze groep verzorgt de coördinatie en het opzetten van activiteiten ten behoeve van ouderen in de parochie. Dit wordt gedaan namens en vanuit de parochie, die op deze manier het contact met de ouderen wil behouden en versterken. Het kan hierbij – onder andere – gaan om levensvragen waarmee alle parochianen, maar in het bijzonder de ouderen, te maken krijgen. Het bezoeken van ouderen thuis of in het ziekenhuis door leden van het ouderenpastoraat vormt een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden.