Beheercommissie

 

Pastores
 

Pastoor George Paimpillil
geopallil@ziggo.nl
telefoon: 06 50813862

 

Beheercommissie

De beheerscommisie stuurt de parochie op basis van het door haar uitgezette beleid en door het beheer van het parochiaal vermogen. Zij zorgt voor een doelmatige aanwending van het vermogen ten bate van de parochie. De beheercommissie bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Karin Koets

Secretaris

Vacant

Budgetbeheerder/penningmeester

Famke Galema

Commissieleden

Karin Koets
Lodewijk van Grasstek
Danielle den Braber
Rinus van den Nouwland
Herman Broek

Telefoonnummer contact: parochiesecretariaat 023-5261626.