Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De H. Adelbertuskerk is een gemeenschap van Rooms-katholieke gelovigen. Mensen die, bezield door de Heilige Geest en in geloof in God, willen leven als Jezus van Nazareth. In navolging van Jezus Christus hopen zij bij te dragen aan de realisering van het rijk van God.
Dat betekent dat wij werken aan:

  • pastoraat en diaconie: we hebben oog en zorg voor de parochianen en niet-parochianen in ons stadsdeel. D.m.v. bezoek, pastorale gesprekken en, waar mogelijk, directe hulp proberen wij hen bij te staan bij de belangrijke en moeilijke momenten in het leven.
  • catechese en geloofscommunicatie: we willen mensen, jong en oud, vertellen over de bronnen en de beleving van ons geloof, bij de bijzondere momenten in ons leven en in het leven van alledag. Door met en van elkaar te leren hopen we elkaar te inspireren.
  • liturgie, vieringen en gebed: in momenten van bezinning en gebed en in onze diensten en vieringen beleven we onze verbondenheid met God.
  • gemeenschapsopbouw: wij willen met elkaar een gemeenschap zijn waarin het goed is om te leven en te werken.
  • missie, ontwikkeling en vrede: we dragen onze steentjes bij aan het (wereldwijde) werk aan ontwikkeling en vrede en proberen de wereld buiten ons dichterbij te brengen.
  • oecumene: we werken samen met onze zusterkerken van de Protestante Kerk Nederland.

Al dit werk wordt uitgevoerd door ons pastoraal team, het bestuur, het locatieteam en vele vrijwilligers in werkgroepen.