Activiteiten

Activiteiten tot tegemoetkoming van mensen in nood….


Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)

De MOV-groep stelt zich ten doel de leefwereld en de problemen van de mensen
in de Tweede en Derde Wereld binnen de parochie onder de aandacht te brengen.
Zij bestuderen en bespreken het informatiemateriaal van o.m. Vastenactie,
Memisa, Solidaridad, Missio en Miva en ondersteunen hun acties door middel van
collectes, artikelen in het parochieblad of speciale vieringen in de kerk. Wilt u
meedoen of meer weten? Neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat,
of met Hetty Pijnaker.