Lectoren

Lectoren

Als lector zit je tijdens de viering naast de voorganger(s) en acoliet(en), je draagt de lezingen van de betreffende zondag voor. Daarnaast heeft in onze Adelbertuskerk de lector nog de taak om de collecte aan te kondigen, de voorbeden uit te spreken en aan het einde van de vieringen de mededelingen voor te lezen. 

Contactpersoon: Anita Osinga

mailadres contactpersoon: anitaosinga@hotmail.com

tel. nr. contactpersoon: 06-83 17 14 56