Kosterscollectief

Kosterscollectief

Deze groep treft alle noodzakelijke voorbereidingen en afhandelingen in verband met de viering. Voorafgaande aan de viering zorgt de koster voor het tijdig openen van de toegang tot de kerk, het ontsteken van de verlichting, het in “orde van viering” brengen van het liturgisch centrum en het klaarzetten van alle benodigdheden. Tevens wordt de geluidsinstallatie gecontroleerd en worden de microfoons getest. Indien nodig wordt de verwarming ingesteld. Tijdens de dienst houdt de koster alles in het oog; hij/zij zorgt ervoor dat alles rustig en ordelijk verloopt. Na de dienst wordt alles opgeruimd en er wordt afgesloten. 

Contactpersoon: Rob van Brandwijk, e-mail: RBrandwijk@parochiefranciscus.net