Themacafé


Thema café

In samenwerking met de parochiegemeenschap Schoten organiseren we 5 maal per jaar een themacafé. Op iedere thema-avond hebben we een boeiende spreker of spreekster die een mooi verhaal kan vertellen overeen specifiek onderwerp rond kerk, spiritualiteit en samenleving. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en een glas te drinken. Op beide parochiesecretariaten kunt u het actuele programma opvragen.

Ontvangst met koffie om 19.30 uur en aanvang programma 20.00 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Voor meer informatie: Hetty Pijnaker.

Telefoonnummer contact: parochiesecretariaat 023-5261626

Programma 2018:

 Donderdag 25 oktober:
Laudate Si door pastor Ko Schuurmans.
De milieu=encycliek van paus Franciscus roepy ons op na te denken over de aantasting van ons leefmilieu en de tegenstelling tussen rijk en arm daardoor.

 Donderdag 29 november;
Filmavond.
Over de bijzondere band tussen de aan heroine verslaafde James en de kater Bob.
James heeft het levenals dakloze achter zich gelatenen probeert af te kicken van zijn heroineverslaving. 
Een waargebeurd  verhaal over een straatmuzikant in Londe.

Locatie: Ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk.
U bent vanaf 19.30 uur welkom, voor de koffie wordt gezorgd. Om 20.00uur begint het programma.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.