Kerkbalans

Kerkbalans

 

In januari van elk jaar wordt de gelegenheid geboden om de parochie een jaarbedrag toe te kennen door middel van een toezegging of een directe concrete gift.

Contactpersoon Famke Galema

Emailadres contactpersoon: fgalema@parochiefranciscus.net

Bankrekeningen:

ABN/Amro NL56 ABNA 0845961578
Postbank   NL59 INGB 0000291801