Gesprek

Gesprekken over ons geloof.
 

Wij willen mensen, jong en oud, vertellen over de bronnen en de beleving
van ons geloof, bij de bijzondere momenten in ons leven en in het leven
van alledag. Door met en van elkaar te leren hopen we elkaar te inspireren.

Wij vatten dit samen als catechese en geloofscommunicatie.
 

           
Geloven nu

In onze parochie zijn diverse Geloven Nu-groepen actief. Groepen van + 8 volwassenen die, onder begeleiding, onderwerpen uit de Bijbel en de katholieke traditie met elkaar bespreken. Zo proberen zij geloof, spiritualiteit en dagelijks leven van vandaag de dag met elkaar in verbinding te brengen. Heeft u belangstelling, wilt u meer weten? Neem contact op met het parochiesecretariaat.

Themacafé

In samenwerking met de parochiegemeenschap Schoten organiseren we 5 maal per jaar een themacafé. Op iedere thema-avond hebben we een spreker die een mooi verhaal kan vertellen over een specifiek onderwerp rond kerk, spiritualiteit en samenleving. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en een glas te drinken. Op het parochiesecretariaat kunt u het actuele programma opvragen.
Voor meer informatie: Hetty Pijnaker.