Wereldgebedsdag

Doel:

De viering voorbereiden met leden van de Immanuelkerk en van de Adelbertuskerk.

De viering is op de 1e vrijdag in maart in de Ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk.

Contactpersoon: Jo Verweij