Beheercommissie

De Adelbertusparochie

De Kerk / Het Parochiehuis

Het kerkgebouw van de R.K. H. Adelbertusparochie bevindt zich op de hoek van de Rijksstraatweg en de Zaanenstraat in Haarlem-Noord.

Verdere adresgegevens vindt u onderaan deze bladzijde. 

De huurtarieven van de kerkruimte vindt u hier.

 

Secretariaat

Bij het secretariaat kunt u terecht voor informatie over de gang van zaken in de parochie, voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, uitvaart en voor de parochieele ledenadministratie. Ook kunt u terecht met al uw vragen, suggesties, in de kerk gevonden/verloren voorwerpen. U kunt hier ook de gebedsintenties doorgeven of een afspraak maken met één van onze pastores.

Het secretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van
10.00 – 12.00 uur.

Telefoonnummer : 023-5261626

 

Pastoor

Per 1 juni 2014:

Pastoor George Paimpillil
geopallil@ziggo.nl
telefoon: 06 50813862

Beheercommissie

De beheercommissie stuurt de parochie op basis van het door haar uitgezette beleid en door het beheer van het parochiaal vermogen. Zij zorgt voor een doelmatige aanwending van het vermogen ten bate van de parochie. De beheerscommissie bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Karin Koets

Secretaris 

Vacant

Budgetbeheerder/penningmeester

Famke Galema

Commissieleden

Karin Koets
Lodewijk van Grasstek
Danielle den Braber
Rinus van den Nouwland
Herman Broek

Bankrekeningen:

ABN/Amro NL56 ABNA 0845961578
Postbank   NL59 INGB 0000291801