Jongerenkoor “Trinity”

Jongerenkoor “Trinity”

Het jongerenkoor verzorgt regelmatig vieringen in de Adelbertuskerk. 
Het repertoire bestaat uit Engelse en Nederlandstalige muziek. Het koor richt zich voornamelijk op jonge mensen Iedere vrijdag wordt er gerepeteerd van 20.15 tot 22.00 in de ontmoetingsruimte van de kerk. 

Contactpersoon is  Els Boosman.
bestuur_trinity@zonnet.nl    

Telefoonnummer contact: parochiesecretariaat 023-5261626.