Gemengd koor “De Cantorij”

 

Gemengd koor "De Cantorij"

De Cantorij is één van de koren van de Adelbertusparochie.

Wij zingen bij vieringen op zondagmorgen, gemiddeld eenmaal per drie weken. En natuurlijk met Kerstmis en Pasen.

Op woensdagavond repeteren we van 19.30 – 21.30 uur in de kerk, of in de ontmoetingsruimte.
Onze organist, Henk van der Weide is dan de repetitor; dirigent Karin Koets zorgt voor de afwerking en leidt ons koor tijdens de vieringen.
Ons repertoire is zeer gevarieerd: enkele missen, veel meerstemmige liederen, Engels of Nederlands.

Vijfmaal per jaar verzorgen we, samen met ons jongerenkoor Trinity, op zaterdagavond een Taizéviering in onze kerk.
De Kerst sing-in, ook meestal met Trinity, is intussen een traditie.
Ons koor telt nu 35 leden, een hartelijke groep, die met plezier repeteert en die graag meewerkt aan een mooie viering. We ervaren telkens weer dat zingen in de Cantorij veel voldoening geeft.

Met een redelijke zangstem en een beetje muzikaal gehoor bent u van harte welkom om eens vrijblijvend met een repetitie mee te doen.

Contactpersoon: Gerard van de Mast tel 023-5270881