Leerhuis

 

Leerhuis

Sinds een aantal jaren is er de mogelijkheid van het Leerhuis.
Op de 3e maandag van de maand om half 2 in het parochiehuis.
Uitgangspunt is een boek dat we lezen en waarover dan met elkaar
een gesprek kan worden aangegaan. De gespreksleider geeft een
toelichting op de tekst.
Als u meer wilt weten over het Leerhuis kunt u contact opnemen met:

Maria van Ooijen – telefoon 023-5264748
marud@upcmail.nl