Richtlijnen kerkdiensten

Beste parochianen,
Deze week heeft de regering overleg gehad met het ‘Interkerkelijk overleg in overheidszaken’. Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen tot 30 mensen en geen samenzang toe te staan.

Binnen de Franciscusparochie is daarom besloten om dit advies te volgen en over te gaan naar een systeem van CENTRALE inschrijving (voor alle locaties vd Franciscusparochie) waarbij u steeds voor één viering kunt inschrijven. De tijden van de vieringen zijn conform het liturgisch rooster in
Franciscus Magazine.
Voor de vieringen van het weekend van 10- en 11 oktober aanstaande kunt u zich tót
vrijdagmorgen 9 oktober 10.00 uur inschrijven bij het Centrale parochiesecretariaat per e-mail

parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net.
De volgorde van ontvangst van de e-mail bepaalt of er plaats voor u is.
Elke parochiaan die zich aanmeldt, krijgt antwoord per e-mail. 

Het Centrale secretariaat zal op vrijdagochtend aanwezigheidslijsten maken en aan de betreffende locaties van onze parochie zenden.

Voor de volledigheid: het telefoonnummer van het Centrale secretariaat is 023-5835785,.

Tot slot:

– Wilt u wanneer u zich door de kerk beweegt, houden aan de aangegeven routes én een mond-neusmasker dragen (zie website bisdom)

– We schenken, tot nader orde, GEEN KOFFIE na de viering. We betreuren dat, maar voor dit moent is dat het beste.

– Houd u vooral ook de webstie van de Francisparochie goed in de gaten (https://www.parochiefranciscus.net) en zeker ook de uitgaven van FA (Franciscus Actueel). 

SAMEN moeten en kúnnen we er het bester van maken. Houd vol!

Een hartelijke groet, mede namens het Pastoraal Team en het Parochiebestuur

Karin Koets