Pastoraal gesprek

voor een pastoraal gesprek………….

Bezoekgroep

Pastoraat en huisbezoek worden verzorgd door onze bezoekgroep, die wordt ondersteund door de pastores. Stelt u prijs op een bezoekje, zo af en toe, een luisterend oor, iemand die met u wil spreken, bidden of iemand die u de communie komt brengen? Neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat.