Secretariaat

 

Secretariaat.

Bij het secretariaat kunt u terecht voor informatie over de gang van zaken in de parochie, voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, uitvaart en voor de parochieele ledenadministratie. Ook kunt u terecht met al uw vragen, suggesties, in de kerk gevonden/verloren voorwerpen. U kunt hier ook de gebedsintenties doorgeven of een afspraak maken met één van onze pastores.

Het secretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van
10.00 – 12.00 uur.

Telefoonnummer : 023-5261626

parochie.adelbertus@hetnet.nl